kalendar 2014 srbija crkveni

Tim pre to je odavno poznato da taj julijanski kalendar astronomski nije taan - dodaje Tuci.
Decembra po novom raunanju vremena, odnosno.
Zakljueno je da je trenutno prosto nemogue iz pastirskih razloga da sve crkve preu na novi kalendar.
Mart ove godine sazvao je poglavare svih kanonskih pravoslavnih crkava na sastanak u Carigrad (.Godine u vreme jedinstvene hrianske crkve, a pripreme za budui poele su pre gotovo pola veka, podsea Tuci.Svetenik Vladimir Hulap, prorektor Duhovne akademije u Sankt Peterburgu, govorei na temu "Pastorski problemi reformi liturgijskog kalendara.Meu kanonskim pravoslavnim crkvama, bilo da se dre novog ili starog kalendara, oko tog pitanja uglavnom nema sporenja, uprkos paradoksu da im se Isus Hristos dva puta raa u razmaku od dve nedelje.Decembra po aktuelnom.U nekim krajevima uoi ovoga praznika ene odlaze na livade da naberu cvee koje stave u vodu da prenoi, a ujutru se ukuani umivaju ovom vodom.
Kako je govorio pokojni patrijarh Pavle?
Ako bi se tokom martovskog susreta u Istanbulu i priprema usaglasili oko spornih tema, ili ih skinuli sa dnevnog reda, Svepravoslavni sabor bi realno mogao biti odran idue godine - smatra Tuci.
Ima i miljenja da bi eventualnom promenom kalendara dolo do velikog raskola u SPC, moda i veeg nego to je bio u prvoj polovini.
( / Izvor: Vesti online ) Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata Poreaj komentare.Milica Petrovi, igalo, na 200 windows 8.1 home premium 64 bit iso metara od mora - izdajem trokrevetne i etvorokrevetne apartmane.Foto: Tanjug/Nikola Dimitrijevi, teolog Pjer Sologub iz Pravoslavnog bratstva Zapadne Evrope na meupravoslavnoj konferenciji u Parizu pre nepune dve godine izneo je stav da "reforma liturgijskog kalendara nije teoloke ve tehnike prirode" i da "julijanski kalendar nije adekvatan za raunanje praznika, jer nije u skladu.Kovane ograde, terase, kapije, tende, rotilji, zavarivanje, popravka i ugradnja brava.Tad je prihvaeno i miroljubivo jevanelsko naelo 'subota je radi oveka, a ne ovek radi subote' kako bi se izbegli mogui raskoli - dodao je Popovi.Imaju TV, internet, veliki parking, veliku terasu ispod kivija.